ตัวแทนชายล้วน 4 โรงเรียนตบเท้าแถลงข่าวงานฟุตบอลประเพณีจตุรมิตรฯ ครั้งที่ 29

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ในนามเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน จัดแถลงข่าวฟุตบอลประเพณีจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 29 “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมี นายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นประธานแถลงข่าว พร้อมด้วย นายสุพจน์ หล้าธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม และ ร.บรรจง ชมภูวงศ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ร่วมแถลง โดยมี นายภาวิต วยาจุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บูทรูม แอพาเรล จำกัด ในนามชุดกีฬา อาริ และผู้มีเกียรติ ร่วมงาน ณ หอประชุมอาคาร 123 ปีสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย


สำหรับการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่ 29 “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เป็นการแข่งขันฟุตบอล 4 โรงเรียนชายล้วน ประกอบด้วย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ซึ่งในครั้งนี้ จะมีขั้นระหว่างวันที่ 9, 11, 13 และ 16 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ


งานจตุรมิตรสามัคคี เป็นการแข่งขันฟุตบอลประเพณีที่จัดขึ้นทุก ๆ 2 ปี ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างโรงเรียนมัธยม 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โดยในปีนี้โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ


นายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กล่าวถึงรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของการจัดงานจตุรมิตรสามัคคีในครั้งนี้ว่า “การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรฯ เป็นงานที่เกิดจากการร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนทั้ง 4 โรงเรียน จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุก ๆ 2 ปี ในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 29 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพจัดงานตามกำหนดการวันที่ 9, 11, 13 และ 16 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ มาในชื่องาน จตุรมิตรสามัคคี “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคี เกิดภาพความสัมพันธ์อันเข้มแข็งระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ครูอาจารย์ ของโรงเรียนในเครือจตุรมิตรฯ ทั้ง 4 โรงเรียน โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการแข่งขัน ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย”
ด้านนายสุพจน์ หล้าธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ กล่าวถึงว่า “การจัดการแข่งขันครั้งนี้แสดงออกถึงความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนในเครือจตุรมิตรฯ เพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันสำหรับงานจตุรมิตรสามัคคีในครั้งนี้ อาทิ การฝึกซ้อมร่วมกันระหว่างวงดุริยางค์ การเวิร์กชอปถ่ายภาพและเขียนข่าวสำหรับนักข่าวรุ่นเยาว์ การทำเวิร์กชอปฝ่ายถ่ายทอดสด การจัดค่ายสัมพันธ์จตุรมิตรสามัคคี ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 20-22 ตุลาคม 2562 เพื่อให้นักฟุตบอลจากโรงเรียนต่าง ๆ ได้พบปะ ทำความรู้จัก และอยู่ร่วมกัน ได้เรียนรู้การแสดงออกถึงน้ำใจนักกีฬา รวมถึงได้รับการอบรมเกี่ยวกับกฎกติกาการแข่งขันฟุตบอลโดยวิทยากรมืออาชีพจากฟีฟ่า รวมถึงการจัดขบวนพาเหรดที่สะท้อนผ่านแนวคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอด และจิตอาสา” อันมีรากฐานมาจากพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ดังนั้นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่ 29 จะยังคงสืบสาน รักษา และต่อยอดวัฒนธรรมอันดีที่ทั้ง 4 โรงเรียนพึงร่วมใจกันตลอดมา


ภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ชี้แจงเกี่ยวกับว่า “สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล และการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรฯ จะมีขั้นในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 11.30 น. พิธีเปิดการแข่งขัน เวลา 13.00 น. นัดเปิดสนาม ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญ พบกับกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 16.00 น. เป็นการแข่งขันระหว่าง เทพศิรินทร์ พบกับ สวนกุหลาบวิทยาลัย วันจันทร์ 11 พฤศจิกายน คู่แรกเริ่มเวลา 13.00 น. เทพศิรินทร์ พบ กับอัสสัมชัญ เวลา 16.00 น. สวนกุหลาบวิทยาลัย พบกับกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน เวลา 13.00 น. กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย พบ เทพศิรินทร์ เวลา 16.00 น. อัสสัมชัญ พบ สวนกุหลาบวิทยาลัย โดยจะนำทีมที่มีคะแนนอันดับที่ 1 และ 2 เข้าไปชิงชนะเลิศ และ คะแนนอันดับ 3 และ 4 ไปชิงอันดับที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน เวลา 13.00 น. คู่ชิงชนะเลิศอันดับ 3 และ เวลา 16.00 น. คู่ชิงชนะเลิศ”


ดร.บรรจง ชมภูวงศ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กล่าวถึงกิจกรรม “กิจกรรมเชียร์และแปรอักษร เปรียบเหมือนจุดร่วมที่ผลักดันนักเรียนกว่า 5,000 คน ได้รับประสบการณ์การสรรค์สร้างนำเสนอความคิดผ่านการเชียร์และแปรอักษรร่วมกัน ทั้งนี้ภาพแปรอักษรล้วนเป็นภาพสะท้อนความคิดของนักเรียนแต่ละโรงเรียนที่นำเสนอผ่านเหตุการณ์ในปัจจุบัน หรือเหตุการณ์ที่กำลังเป็นกระแสสังคม ส่วนด้านความปลอดภัย ได้มีการประสานเจ้าหน้าที่จากกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 (บก.น.6) ช่วยสนธิกำลังรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบ มีการวางแผนเรื่องการเดินทาง การตรวจตราบุคคลที่เข้ามาในงาน และมอบหมายให้คุณครูจากทั้ง 4 โรงเรียนกระจายไปตามจุดต่าง ๆ เพื่อเฝ้าระวังเหตุ และดูแลความปลอดภัยของนักเรียนอย่างเต็มที่”

นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากผู้สนับสนุนกิจกรรม นำโดยนายภาวิต วยาจุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บูทรูม แอพาเรล จำกัด ภายใต้แบรนด์ อาริ (Ari) มอบผลิตภัณฑ์และเงินสนับสนุนสำหรับการดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 29 นายภาวิต วยาจุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บูทรูม แอพพาเรล จำกัด กล่าวว่า “ทางเรารู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสเข้ามาสนับสนุน การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี เป็นครั้งที่ 2 ติดต่อกัน เนื่องจากฟุตบอลรายการนี้ ถือว่าเป็นรายการแข่งขันฟุตบอลระดับมัธยมศึกษาที่ยิ่งใหญ่และมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน ซึ่งทาง อาริ (Ari) จะทำหน้าที่ผู้สนับสนุนหลักอย่างดีที่สุดครับ โดยชุดแข่งในปีนี้จะมาในรูปแบบย้อนยุค พร้อมทั้งคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของทั้ง 4 โรงเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นมาอันยาวนานของฟุตบอตรายการนี้ ด้วยผ้าทอลายพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับชุดแข่งจตุรมิตรสามัคคีโดยเฉพาะ ผสมผสานด้วยเทคโยโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ความเบาสบายขณะสวมใส่และระบายอากาศได้เป็นอย่างดี สำหรับทุกท่านสามารถเป็นเจ้าของสินค้าจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 29 ได้ที่ Ari Football Concept Store ทุกสาขาและทางเว็บออนไลน์arifootballstore.com/page/JATURAMITR-landing-page พร้อมทั้งสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ที่ facebook.com/Jaturamitr29byari

โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 29 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 9-16 พฤศจิกายน 2562 มีดังนี้
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562
เวลา 13.00 น. อัสสัมชัญ พบ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
เวลา 16.00 น. เทพศิรินทร์ พบ สวนกุหลาบวิทยาลัย

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
เวลา 13.00 น. เทพศิรินทร์ พบ อัสสัมชัญ
เวลา 16.00 น. สวนกุหลาบวิทยาลัย พบ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
เวลา 13.00 น. เทพศิรินทร์ พบ อัสสัมชัญ
เวลา 16.00 น. สวนกุหลาบวิทยาลัย พบ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562
เวลา 13.00 น. คู่ชิงอันดับ 3
เวลา 16.00 น. คู่ชิงอันดับ1

สามารถซื้อบัตรแข็งที่ระลึกราคา 300 บาท เข้าชมได้ทั้ง 4 นัด ได้ที่จุดขายบัตรโรงเรียนในเครือจตุรมิตร หรือบัตรอ่อนชนิดวันต่อวัน ณ จุดขายหน้าสนามศุภชลาศัย รอบการแข่งขันวันที่ 9 และ 16 พฤศจิกายน บัตรจำหน่ายในราคา 100 บาท วันที่ 11 และ 13 พฤศจิกายน ราคา 80 บาท หรือติดตามข่าวสารอย่างเป็นทางการได้ที่ https://www.facebook.com/Jaturamitr29/

ตัวแทนชายล้วน 4 โรงเรียนตบเท้าแถลงข่าวงานฟุตบอลประเพณีจตุรมิตรฯ ครั้งที่ 29

| News Online |
About The Author
-