มองมุมบวก Look On The Bright Side นำเสนอเรื่องราวของผู้คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

มองมุมบวก Look On The Bright Side นำเสนอเรื่องราวของผู้คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สะท้อนถึงวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ในสังคมพหุวัฒนธรรม ได้ในวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 13.55 -14.05 น. ทาง ททบ.5HD1

#TV5HD1 #NewMedia #มองมุมบวก

About The Author
-