หนังสั้น ?”ศาสตร์พระราชา ศาสตร์แห่งแผ่นดิน”? รอบ 15 ทีม สุดท้าย เรื่องที่สิบ ‼ที่เข้ารอบได้แก่ ?เรื่อง “แสงนที” ผลงานการประกวดของ น้องๆน.ศ. (ทีม Nano Production) จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม

เรื่อง “แสงนที” ทีม Nano Production จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม

About The Author
-