Ep.11/61 ลัดเลาะขอบสนาม มาไขข้อข้องใจประเภทของรถโกคาร์ท พร้อมลัดเลาะคุยกับแชมป์ประเทศไทยคนล่าสุด…

Ep.11/61 ลัดเลาะขอบสนาม มาร่วมไขข้อข้องใจประเภทของรถโกคาร์ท ถึงรายละเอียดต่างๆ พร้อมลัดเลาะคุยกับแชมป์ประเทศไทยคนล่าสุด…

About The Author
-