นายร้อยสอยดาว Version สอยดาวมาร้อยบ่า

เป็นละครแนวสร้างสรรค์ แทรกแนวความรักประทับใจ ของนักเรียนนายร้อยจปร. กับ นักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง นายร้อยสอยดาว Version สอยดาวมาร้อยบ่า ทุกวันอังคาร-พุธ เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. 2561 เวลา 20.20 น. – 21.10 น.

About The Author
-