กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ร่วมกับททท. เตรียมพร้อมจัดงาน “UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism ครั้งที่ 4″

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ร่วมกับททท. เตรียมพร้อมจัดงาน “UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism ครั้งที่ 4″ ส่งเสริมภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหารของไทยสู่ระดับสากล

(23 พ.ค.61) ณ ห้องสยามบอลรูม โรงแรมแลงคาสเตอร์ กรุงเทพฯ: นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนายยุทธศักดิ์ สุภสร
ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมแถลงข่าวเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนา “UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism” ครั้งที่ 4 งานสัมมนาวิชาการด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561

โดย นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่างาน World Forum on Gastronomy Tourism เป็นงานสัมมนาด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหาร โดยความร่วมมือของ United Nation World Tourism Organization (UNWTO) และ Baque Culinary Center โคยครั้งนี้จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Harnesing the power of technology and new value propositions as drivers for a positive global impact ซึ่งประเทศไทยเป็นชาติแรกในเอเชียที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญของไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยล่าสุดพบว่า มีผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารจากนานาชาติลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานแล้วถึง 567 คน

ซึ่งภายในงานจะประกอบไปด้วยการอภิปราย ประชุมเชิงปฏิบัติการ และสัมมนาในหัวข้อที่เชื่อมโยงอาหารเข้ากับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถพัฒนาให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอาหารอย่างยั่งยืน และยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานจากนานาชาติได้สำรวจเส้นทางอาหารผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก 4 เส้นทาง คือ บางรัก นางเลิ้ง ตรอกข้าวเม่า และพระนคร และเส้นทางอาหารผสมผสานกับวัฒนธรรมและชุมชนจาก 4 เส้นทาง ได้แก่ ตลาดพลู ตลาดน้อย กุฎีจีน และคลองบางหลวง

นอกจากนี้ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ปี 2559 ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทยสูงถึง 3.26 แสนล้านบาท หรือ ร้อยละ 20 ของรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมด และการท่องเที่ยวเชิงอาหารจึงเป็นยุทธศาสตร์การตลาด ที่สำคัญอีกอย่างของ ททท.ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยปีนี้ ททท. ยังได้วางแผนต่อยอดความสำเร็จจากการเปิดตัวคู่มือแนะนำร้านอาหารและที่พัก “มิชลิน ไกด์ กรุงเทพฯ” ไปยังจังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา และเมืองหลักด้านการท่องเที่ยวทั่วประเทศ เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ของไทยในฐานะแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหารระดับโลก

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ร่วมกับททท. เตรียมพร้อมจัดงาน “UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism ครั้งที่ 4″

| Event & Activity, ททท. |
About The Author
-