เชิญร่วมงาน สัปดาห์วิสาขบูชา – อัฏฐมีบูชา ณ เมืองโบราณ สมุทรปราการ 29 พ.ค.- 6 มิ.ย.61

เชิญร่วมงาน สัปดาห์วิสาขบูชา – อัฏฐมีบูชา สักการะพระบรมธาตุสี สร้างบารมี กวนข้าวทิพย์ ฟังเทศน์คาถาพัน ณ นครริมขอบฟ้า เมืองโบราณ สมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 29 พ.ค.- 6 มิ.ย.61

Category: Uncategorized
About The Author
-