มาคุยเรื่องกฏหมาย กับ อ.ประมาณ วันที่ 8 มิ.ย. 2561

มาคุยเรื่องกฏหมาย กับ อ.ประมาณ ในคุยข่าวสิบโมง ช่วงคุยคดีตีข่าว ออกอากาศวันที่ 8 มิ.ย. 2561

About The Author
-