กรมการขนส่งทางบก ครบรอบ77ปี มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “คนต้นแบบแท็กซี่ทำดี”

วันนี้ (11 สิงหาคม 2561)  13.00 น. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานมอบรางวัล “คนต้นแบบ แท็กซี่ทำดี” ให้แก่ผู้ขับรถแท็กซี่ จำนวน 12 ราย เพื่อเชิดชูเกียรติ ผู้ขับรถแท็กซี่ที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม เป็นแบบอย่างในการเสริมสร้างให้ผู้ขับรถแท็กซี่มีจิตสำนึกการให้บริการที่  ดี ยกระดับการเป็นพนักงานขับรถมืออาชีพ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางบก ครบ 77 ปี 11 สิงหาคม 2561 โดยมีนายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และคณะผู้บริหาร หน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธี ณ อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก โดยวันนี้ในช่วงเช้า 06.30 นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมคณะผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติประกอบ ประกอบพิธีไหว้พระพุทธสิริประสิทธิ์นิรภัยวิคมอุดมงคล บวงสรวง บริเวณ พระภูมิเจ้าที่ และศาลตา-ยาย และในช่วง 11.00 น. ได้ร่วมพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นศิริมงคลให้กับหน่วยงานอีกด้วย

        

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ และมีมาตรการส่งเสริมสร้างจิตสำนึกการให้บริการที่ดีร่วมกับภาคีเครือข่ายส่งเสริมผู้ขับรถแท็กซี่ที่ประพฤติดีมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช หรือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิด ความตระหนักและจิตสำนึกการให้บริการที่มีคุณภาพ ก่อให้เกิดจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และสร้างประโยชน์ให้สังคมสาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม กรมการขนส่งทางบกจึงมอบรางวัล “คนต้นแบบ แท็กซี่ทำดี” ให้แก่ผู้ขับรถแท็กซี่ที่ประกอบ คุณงามความดีในด้านต่างๆ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางบก ครบ 77 ปี 11 สิงหาคม 2561 เพื่อขับเคลื่อนความตระหนักและสร้างผู้ขับรถโดยสารสาธารณะที่เป็นต้นแบบตัวอย่างของสังคม เป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้อื่นให้ร่วมกิจกรรมทำความดี โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ขับรถแท็กซี่จากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อและรวบรวมข้อมูลจากสื่อมวลชนแขนงต่างๆ อาทิ สถานีวิทยุ จส.100 สวพ.91 สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM 99.5 สื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อสังคมออนไลน์ โดยแบ่งเป็น 7 ประเภท ประกอบด้วย ซื่อสัตย์ เสริมสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยว จิตสาธารณะ จิตอาสา น้ำใจงาม ดาวรุ่งแท็กซี่ และแท็กซี่เก่าแต่เก๋าความดี ทั้งนี้ มีผู้ขับรถแท็กซี่ได้รับการเสนอชื่อจำนวน 47 ราย ซึ่งคณะกรรมการได้คัดเลือกผู้ขับรถแท็กซี่ที่ประกอบคุณความดีจนเป็นที่ประจักษ์ มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยต้องเป็นผู้ไม่มีประวัติการกระทำความผิดหรือการถูกร้องเรียนจากการตรวจสอบข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะ, ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 ซึ่งจะได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะแบบอย่างที่ดีให้ประชาชนและสังคมสาธารณะได้รับทราบอย่างกว้างขวาง ทั้งยังได้รับประกาศเกียรติคุณและเสื้อ Jacket “คนต้นแบบ แท็กซี่ทำดี”


สำหรับผู้ได้รับรางวัล “คนต้นแบบ แท็กซี่ทำดี” 7 ประเภท รวมทั้งสิ้น 12 ราย ดังนี้
1. ประเภท “ซื่อสัตย์” จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
– นายวิทิต ด้วงจุมพล ขับรถแท็กซี่หมายเลขทะเบียน 1มก 8250 กทม. เก็บทองรูปพรรณและเงินสดคืนผู้โดยสาร
– นายจรัญ สนศิริ ขับรถแท็กซี่หมายเลขทะเบียน 1มก 3275 กทม. เก็บกระเป๋าที่ภายในบรรจุธนบัตรสกุลเงินต่างประเทศคืนเจ้าของ
2. ประเภท “เสริมสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยว” จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
– นายประวิทย์ ปั้นทอง ขับรถแท็กซี่หมายเลขทะเบียน 1มค 358 กทม. ช่วยออกตามหาผู้ป่วยอัลไซเมอร์(ชาวต่างชาติ) พลัดหลงกับญาติที่สนามบินสุวรรณภูมิ
– นายระวี ทองบ่อ ขับรถแท็กซี่หมายเลขทะเบียน ทษ 4421 กทม. เก็บกระเป๋าถือพร้อมเงินสด เงินบาทไทย และเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐฯ ส่งคืนผู้โดยสารชาวกัมพูชา
3. ประเภท “จิตสาธารณะ” จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
– นายพิเชฐ มาไกล ขับรถแท็กซี่หมายเลขทะเบียน มช 5809 กทม. ใช้เวลากว่า 5 ชั่วโมง ในการช่วยเหลือนำผู้สูงอายุพลัดหลงจำทางเข้าบ้านไม่ได้ส่งกลับบ้าน
– นายบุญบัญชร บุญนาม ขับรถแท็กซี่หมายเลขทะเบียน มฎ 176 กทม. เป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคม
4. ประเภท “จิตอาสา” จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
– นายสุวรรณฉัตร พรหมชาติ ขับรถแท็กซี่หมายเลขทะเบียน 1มก 9977 กทม. เป็นแท็กซี่จิตอาสาที่คอยช่วยเหลือรับส่งผู้โดยสารแบบไม่คิดค่าจ้าง ให้บริการด้วยจิตเมตตา
– นายทองคำ ร่วมรักบุญ ขับรถแท็กซี่หมายเลขทะเบียน มก 2291 กทม. ประธานกลุ่มกระปุกบุญทำความดีต่อสังคม
5. ประเภท “น้ำใจงาม” จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
– นายจีระเดช บุญประเสริฐ ขับรถแท็กซี่หมายเลขทะเบียน ทษ 7544 กทม. ช่วยเหลือผู้ป่วยนอนหมดสติบนพื้นถนน ทำให้ผู้ป่วยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล และได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว
– นายสากล กัสปะ ขับรถแท็กซี่หมายเลขทะเบียน ทศ 8632 กทม. ช่วยเหลือผู้ป่วยนอนหมดสติในรถ บนถนนวิภาวดี มีอาการโคม่า และเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงพยายามเรียกให้ผู้ป่วยรู้สึกตัว แต่ไม่มีการตอบสนอง จึงรีบแจ้งรถพยาบาลเพื่อนำส่งยังโรงพยาบาลทันที
6. ประเภท “ดาวรุ่งแท็กซี่ดี” จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
– นายวีระยุทธ ขอชูกลาง ขับรถแท็กซี่หมายเลขทะเบียน มก 28 นครราชสีมา อาสาส่งพระสงฆ์โดยไม่คิดเงิน
7. ประเภท “แท็กซี่เก่า แต่เก๋าความดี” จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
– นายสุบิน ยุสุโท ขับรถแท็กซี่หมายเลขทะเบียน มฎ 5682 กทม. เก็บโทรศัพท์นำส่งคืนนักร้องเบิ้ล ปทุมราช


อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวนับเป็นการเชิดชูเกียรติและส่งเสริมผู้ขับรถแท็กซี่ที่ทำความดีเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ผู้ประกอบอาชีพแท็กซี่รายอื่น และเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการของรถแท็กซี่อีกทางหนึ่ง โดยประชาชนสามารถมีส่วนร่วมยกระดับมาตรฐานคุณภาพรถแท็กซี่ด้วยการร่วมประเมิน ความพึงพอใจในการใช้บริการรถแท็กซี่ได้ง่ายเพียงเรื่องราวความประทับใจที่พบเจอ หรือส่งต่อเรื่องผ่านมายังกรมการขนส่งทางบกทุกช่องทาง อาทิ สายด่วน 1584 รวมถึงแอพพลิเคชั่น Taxi OK เปิดกว้างให้ผู้ใช้บริการสามารถเรียกรถแท็กซี่ทั้งที่จดทะเบียนใหม่และรถแท็กซี่เดิมที่เข้าร่วมโครงการ Taxi OK ภาคสมัครใจ ซึ่งมีระบบร้องเรียนหรือแสดงข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนา เช่น มารยาทคนขับ สภาพตัวรถ ความสะอาด เป็นต้น ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้สำหรับการวางแผนพัฒนาระบบการให้บริการด้วยรถแท็กซี่ให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานคุณภาพอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ให้บริการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด เพื่อรักษาคุณภาพการให้บริการ ทำให้ประชาชนมีความอุ่นใจและมั่นใจในการใช้บริการรถแท็กซี่ และเพิ่มศักยภาพในการควบคุมและกำกับดูแลการให้บริการ สามารถคัดกรองรถแท็กซี่และผู้ขับรถที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานออกจากระบบให้บริการสาธารณะ เป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานขับรถแท็กซี่ที่ดีมีคุณภาพให้รักษาคุณภาพการให้บริการไว้อย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ผู้ใช้บริการรถแท็กซี่มีความอุ่นใจและมั่นใจในการใช้บริการรถแท็กซี่

#TV5HD1 #กรมการขนส่งทางบก77ปี

กรมการขนส่งทางบก ครบรอบ77ปี มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “คนต้นแบบแท็กซี่ทำดี”

About The Author
-